Nachádzate sa na stránke s erotickým obsahom.

Mali ste už 18 rokov?

Ano        Ne

Kategórie

Informácie

Nedávne články

DOPRAVA A PLATBY

Predávajúci je povinný splniť potvrdenú objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej do 15 dní od potvrdenia objednávky. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke ako adresu doručenia ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť,  aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti  na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu  vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca. Vyžiadajte si telefonický kontakt na depo prepravcu, z ktorého Vám pošlú technika /poverenú osobu/, aby zhodnotil mieru poškodenia a vykonal s Vami zápis o poškodení zásielky. Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu. Neakceptujeme reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou.

Doba dodania na všetok tovar je 15 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

Pokiaľ kupujúci tovar neprevezme je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar 3 osobe.

Predávajúci dodáva tovar na adresu uvedenú v objednávke ako adresa dodania v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom:

  • Kuriéra spoločnosti DPD - Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku pri dodaní v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom Kuriéra DPD je 2,70 € pri objednávke do 40 €. Pri objednávkach tovaru v hodnote nad 40 € poštovné a balné hradí predávajúci. V prípade, že je časť tovaru zo zadanej objednávky vybavená neskôr z dôvodu, že nebol v čase zadania objednávky na sklade, poštovné za dodanie zvyšného tovaru hradí predávajúci.

Pri objednávkach tovaru zo zahraničia predávajúci zasiela tovar doporučene po tom, čo je na jeho účet pripísaná kúpna cena za tovar v zmysle faktúry doručenej kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky. Poštovné bude pripočítané k cene tovaru v aktuálnej výške účtovanej poštovým podnikom.

Spôsob platby:

V internetovom obchode www.zambo.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

  • dobierka - spôsob platby v rámci Slovenskej republiky. Peniaze za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte. Cena úhrady tovaru formou dobierky je 1 euro.
  • bankový prevod - za platby bankovým prevodom sa neúčtuje žiadny poplatok z našej strany. Pri bankovom prevode je dlhšia doba prijatia úhrady za objednávku a tým pádom je v tomto prípade aj dlhšia dodacia lehota. Tovar odosielame až po prijatí úhrady.